Energi & Innovation

Energi & Innovation

Colabitoil vill hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan – genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.

HVO är en vegetabilisk dieselolja som kan utvinnas ur skogsavfall eller restprodukter från massaindustrin. Idag köper Colabitoil in bränslet HVO100 som vi sedan säljer och levererar till våra kunder. Men inom några år kommer vi att kunna erbjuda vårt eget bränsle. Vår ambition är att leda marknaden för förnybara drivmedel, med hjälp av våra innovativa processer.

Vår forskning ligger i spetsen inom energi- och miljöområdet. Till vår hjälp har vi bland annat en av Europas främsta forskare och utvecklare av biodrivmedel och hydrogenerering. Tillsammans med Mittuniversitetet och Gävle Högskola driver vi också forskningsprojektet ”Gröna Pro”. Syftet är att utveckla och kommersialisera biokemiska processer för miljövänlig utvinning av drivmedel från skogs- och pappersmassaindustrin.

Att bygga en fullskalig produktionsanläggning är ett viktigt steg för att nå vår vision. Att förvärva och utveckla Norrsundets hamn likaså. På så sätt bygger vi ett viktigt nav för framtidens fossilfria drivmedel.

Dela

Dela på email
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin