nyheter

Årsstämma Colabitoil Sweden AB

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), org.nr 556478-4485, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022. Fullständig kallelse och övriga dokument kan laddas

Läs mer »

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle