VD har ordet – januari 2018

Januari har nu övergått till februari och man kan konstatera att efterfrågan på förnybara drivmedlet HVO ökar och att tillväxten i bolaget är fortsatt god.

Försäljning. Marknad- och försäljningsavdelningen har  sedan december förstärkts med Michael Lindqvist och Robin Malmesjö.  Båda har kommit igång ordentligt på denna korta tid och har redan levererat affärer till ett värde på 18 miljoner kronor på årsbasis. Kortkundssegmentet växer samtidigt och vi har ökat andelen kortkunder med 10% under perioden december till januari.

Marknaden för HVO100 fortsätter att växa kontinuerligt och antalet dieseldrivna fordon blir fler. Enligt preliminära siffror från SPBI är tankas nästan två tredjedelar av den totala drivmedelsvolymen under 2017 i dieseldrivna fordon. Försäljningen av fossil diesel minskade mer än så, eftersom i den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in mellan 20 och 55 procent förnybara drivmedel. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME, som till och med november hade ökat med ca tolv procent jämfört med samma period 2016. Det är försäljningen av HVO 100 som bidrar till den totala försäljningsökningen av biodrivmedel, medan den låginblandad HVO i diesel minskar.

Allkort, det nya tankkortsystemet är nu infört i verksamheten som vi förvärvade in från Hällberg & Son AB. Inom kort kommer kortkunderna att kunna logga in på ”Mina Sidor” och själva ha kontroll på saldo mm i systemet direkt. Arbetet med Allkort fortsätter nu med att få in även Colabitoil,s tankanläggningar samt att vi skall börja med orderhantering / lastplanering i systemet inom kort. Så snart alla delar är på plats skall vi på börja samarbete med andra aktörer för en större täckning av stationskedjan.

Nya tankanläggningar öppnas och uppgraderas. Vi har nu öppnat Borlänge, och kommer inom kort så kommer anläggningarna i Bollnäs och Söderhamn att uppgraderas till moderna publika stationer. Ockelbo som vi öppnade i december går väldigt bra, där volymen ökade kraftigt under januari månad.

Produktionen av eget förnybart drivmedel har kommit långt på väg mot en kontinuerlig drift. Vi har driftat anläggningen i omgångar och haft vissa problem med system och funktioner i hjälpsystemen. Men nu är förhoppningsvis alla dessa lösta. Enligt tidplan så påbörjar vi en längre testperiod från den 12 februari. Mindre volymer har producerats i testbädden under december/januari som just nu genomgår mu analys.

Logistiken har bråda tider med att rulla ut allt större volymer. Vi har anställt 2 nya chaufförer under december för att klara den ökade efterfrågan. Vi inför nu ett nytt verktyg för lastplanering för att underlätta chaufförernas egna planering där vi får bättre kontroll på våra leveranser och därigenom kan optimera vår logistik ytterligare.

Colabitoil förnybar Diesel i labbmiljö.

FoU har tagit fram prover för analys i vårt nya laboratorium, Fei-Xiang Long har genom destillering av produkter med olika framställningsmetoder nått önskvärda resultat av efterfrågade produkter. Vår nya medarbetare Shiromini Gamage arbetar heltid i GrönaPro på MIUM i Sundsvall.

Jan Nordlöf. VD

Taggar