Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Colabitoil Sweden AB

Valberedningen för Colabitoil Sweden AB lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 17 maj 2018 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår sju ordinarie ledamöter och en suppleant.
Valberedningen föreslår omval av Niclas Lundqvist, Lennart Sjögren, Antonio Martinez, Björn Norrbom, Jan Nordlöf och Christer Sundin.
Valberedningen förslår nyval av Karin Svärd Hertel efter Per-Erik Holmgren som undanbett sig omval.
Valberedningen föreslår omval av Björn Norrbom till styrelseordförande.
Valberedningen föreslår att Per-Erik Holmgren väljs som suppleant.

Karin Svärd Hertel, bosatt i Sandviken, är 52 år och är civilingenjör med inriktning kemiteknik. Karin är utbildad på KTH och har en bred industribakgrund i olika chefsroller från svenska storföretag som ABB, AGA, Ericsson och Sandvik. Sedan 7 år tillbaka driver Karin egen konsultverksamhet med fokus på interim management, förändringsledning och affärsutveckling. Uppdragsgivarna idag är främst mindre företag, kommuner och offentliga verksamheter.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Christer Sundin och Lennart Sjögren.

Valberedningens förslag i övriga frågor kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i Colabitoil Sweden AB (publ)
Christer Sundin, Valberedningens ordförande, tel 070-688 72 83 alt. christer.sundin@colabitoil.com
Lennart Sjögren, tel. 070-695 31 68 alt. lennart.sjogren@colabitoil.com