Utfall i nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Den 16 november 2017 avslutades teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) nyemission av aktier inför planerad notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 26,7 MSEK, inklusive teckningsåtagande om cirka 9,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 135 procent. Därmed tillförs Colabitoil 19,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Genom nyemissionen tillförs Colabitoil cirka 870 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 november 2017. Första dag för handel är beräknad att bli den 12 december 2017.

VD Jan Nordlöf kommenterar
– Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknat aktier i nyemissionen. Vi på Colabitoil är mycket glada över det intresse som visats för bolaget och vi vill hälsa alla våra nya aktieägare välkomna. Genom det kapital vi tillförs kommer vi nu kunna fortsätta utveckla våra stationslägen och bygga ut vårt distributionsnät för att därigenom kunna öka våra leveranser till både befintliga och nya kunder.

Teckning och tilldelning
Nyemissionen tecknades till cirka 26,7 MSEK, inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad
om cirka 135 procent. Genom nyemissionen nyemitteras 600 000 aktier. Colabitoil tillförs därmed 19,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,5 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 november 2017.

Planerad notering på AktieTorget
Första dag för handel på AktieTorget är beräknad att bli den 12 december 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När Colabitoils nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå
till 8 854 378 stycken och aktiekapitalet uppgå till 1 475 736,334265 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med bolagets nyemission och noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:
Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com