Teckningstiden inleds inför nyemission och notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 2 november 2017, inleds teckningstiden i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 16 november 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs Colabitoil 19,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera bolagets pågående marknadsexpansion genom utveckling av nya stationslägen. Colabitoil har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.colabitoil.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.