Ökad omsättning och fortsatt expansion

Juli – september 2017

  • Nettoomsättning 100 MSEK (20).
  • Förändring nettoomsättning +395%
  • Soliditet 53%
  • Förberedelser inför notering AktieTorget.
  • Förvärv av Hällberg & Son Åkeri AB den 1 juli.
  • Fortsatt stark organisk tillväxt.
  • Intäkter och resultat i linje med förväntan.

Januari – september 2017

  • Nettoomsättning Q1-Q3 193 MSEK (38).
  • Förändring nettoomsättning +376%

– Colabitoils positiva utveckling fortsätter i tredje kvartalet. Förberedelser inför en notering på Aktietorget intensifierades under kvartalet och vi blev i slutet av oktober godkända för en notering på Aktietorget. Noteringen planeras att ske den 12 december och emissionsvolymen före kostnader uppgår till knappt 20 miljoner. I och med förvärvet av Hällberg & Son (som tidigare meddelats) samt öppnande av nya tankställen – både allmänna samt kundspecifika – samt tecknande av ett antal nya kundavtal har vi stärkt vår position på marknaden radikalt, säger Colabitoils VD Jan Nordlöf

Länk till presentation Q3 2017: www.colabitoil.com/Q3-2017

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD. Telefon 0723337077
Ulf Fredrixon, CFO. Telefon 0708869012
Daniel Arenholm, Kommunikationschef. Telefon 0739814412

Taggar