Idag inleddes handeln i Colabitoil Sweden AB:s aktier på AktieTorget

Idag, den 12 december 2017, inleddes handeln i Colabitoil Sweden AB:s (”Colabitoil”) aktier på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckningen ”COLAB” och har ISIN-kod SE0007815386.

Övertecknad nyemission genomförd inför notering
Noteringen på AktieTorget har föregåtts av en övertecknad nyemission som tillfört bolaget cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde nyemissionen Colabitoil cirka 870 nya aktieägare. Emissionslikviden är avsedd att finansiera bolagets expansion genom en ökad takt på etableringar av egna tankanläggningar samt en utveckling av bolagets varumärke mot konsumentmarknaden genom marknadsföring och kommunikation.

Genom nyemissionen nyemitterades 600 000 aktier. Nyemissionen har delregistrerats och per dagens datum är 520 742 stycken av de nyemitterade aktierna registrerade hos Bolagsverket. Löpande delregistreringar kommer att genomföras till dess att nyemissionen är fullt registrerad. Det totala antalet aktier i Colabitoil som registrerats hos Bolagsverket per dagens datum (2017-12-12) är 8 775 120 stycken. När samtliga aktier i bolagets nyemission har registrerats kommer det totala antalet aktier i Colabitoil att uppgå till 8 854 378 stycken.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Colabitoil i samband med bolagets nyemission och notering på AktieTorget.

 

För ytterligare information om nyemissionen och noteringen på AktieTorget, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:
Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR
Telefon: 073-981 44 12
E-post: daniel.arenholm@colabitoil.com