Delårsrapport Q2 2017

Solitt kvartal med resultat i linje med finansiella mål

 • Fortsatt tillväxt genom investeringar
 • Tillväxt över linjen med en växande marknad
 • Resultatenligt finansiella mål

 

 • Nettoomsättning 48 ,9 miljoner kronor
 • Förändring nettoomsättning +203% (kalendereffekt)
 • Soliditet +12%*
 • Positiv utveckling av rörelseresultatet
 • Rörelseresultat 59%

Händelser:

 • Fortsatta investeringar i pilotanläggningen, F&U och affärsutveckling-
 • Kvittningsemission  – 10 mkr
 • Förberedelser inför notering på AktieTorget