Colabitoils årsredovisning 2017 finns tillgänglig

Colabitoils årsredovisning för 2017 har i dag publicerats på Colabitoils hemsida

Colabitoils årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com och på Issuu.
Årsredovisningen kan enklast laddas ner eller läsas on-line.

Länkar:
PDF: www.colabitoil.com/arkiv/arsredovisningar
ON-LINE: www.issuu.com/colabitoil

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com