Colabitoil växer genom övertagande av kundavtal

Colabitoil Sweden AB (publ.) har i dag tecknat avtal med Avantherm AB om att överta företagets befintliga kunder. Affären motsvarar en årsomsättning på 35 MSEK.

Colabitoil har i dag tecknat avtal om överlåtelse med Avantherm om att överta avtalskunder för drivmedel. Avtalen omfattar en orderingång om 35 miljoner kronor på årsbasis. Kundstocken gör att Colabitoil fortsatt expanderar geografiskt i från Stockholm till Skåne.

– Avantherm AB kommer nu att fokusera främst på utveckling av nya förnyelsebara funktionella vätskor för transport och industri, säger Per Wiklund, VD för Avantherm AB.
Affären ligger i linje med vår tillväxtstrategi att växa geografiskt både organsik och via förvärv, samt ger oss möjligheten att ytterligare effektivisera logistiken, säger Colabitoils VD, Jan Nordlöf

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD. Telefon 0723337077
Daniel Arenholm, Kommunikationschef. Telefon 0739814412