Colabitoil Sweden AB senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen.

Colabitoils styrelse har beslutat att senarelägga offentliggörande av årsredovisningen 2017. Som kommunicerats i Colabitoils bokslutskommuniké, publicerad den 28 februari 2018, var årsredovisningen planerad att offentliggöras den 26 mars 2018.

Med anledning av att revisionen av räkenskapsåret 2017 dragit ut på tiden har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen till den 29 mars 2018. Datum förårsstämman till kvarstår till den 17 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com