Colabitoil samordnar verksamhet och bolag

Colabitoil genomför strukturella förändringar genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag.

Som helägda dotterbolag till Colabitoil Sweden AB kommer Colabitoil Produktion AB att bedriva produktion av förnyelsebara drivmedel och Colabitoil Tankanläggningar AB bedriva drift och underhåll av tankanläggningar. Den organisatoriska förändringen trädde i kraft vid årsskiftet.

– Förutom att uppnå operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag. Det gör det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet, säger Jan Nordlöf, VD för Colabitoil.

Dotterbolagen fortsätter att utnyttja Colabitolis gemensamma resurser inom kapital- och marknadskommunikation, IT, HR, finans, administration och lagar. Vid årsskiftet har verksamheten från förvärvet av Hällberg och Son fullt ut integreras i Colabitoil.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD. Telefon 0771-185961
Daniel Arenholm, Kommunikation & IR. Telefon   0771-185965

Taggar