Colabitoil Official Supplier till världens första fossilfria alpina VM – ÅRE 2019

Första mars tecknades avtal mellan ÅRE 2019 AB och Colabitoil som omfattar sponsring och leverans av förnybar diesel HVO, för att möjliggöra ett fossilfritt alpint världsmästerskap i Åre 2019.

Fossilfritt VM i ÅRE

Colabitoil Sweden AB blir Official Supplier till ÅRE 2019 AB som ansvarar för världsmästerskapen i alpin skidåkning 2019. Colabitoil kommer att förse ÅRE 2019 AB, dess leverantörer och partners med HVO100 från avtalets undertecknande och ett år framåt. Colabitoil kommer med det att ytterligare prioritera sin närvaro i Jämtland och Härjedalen. Hos företag inom buss- och godstransporter och yrkesmaskiner är HVO väl etablerat. Colabitoil levererar sedan tidigare HVO100 till SkiStar AB.

– I takt med att vi etablerar nya tankstationer och gör våra befintliga helt publika sätter vi också större fokus på mindre företag och privatkunder. Med HVO100 i tanken kan alla vara med att bidra till ett hållbart samhälle. Att kombinera nya fordon med dieselmotor och HVO100 reducerar både växthusgaser och partiklar, något som är extra viktigt för både event- och destinationsnäring, säger Daniel Arenholm på Colabitoil.

Med Colabitoil säkerställer ÅRE 2019 AB leveransen av HVO100 och får en partner med stor närvaro i regionen. Colabitoil kommer att vara behjälplig att mäta den klimatpåverkan som samarbetet medför.

– Vi är glada över samarbetet med Colabitoil AB som leverantör av HVO, det är en viktig pusselbit i vårt mål att leverera ett fossilfritt alpint världsmästerskap. Vi kommer med detta kunna erbjuda våra leverantörer, besökare och sponsorer möjligheten att tanka fossilfritt bränsle, säger Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com
Niklas Carlsson, VD Åre 2019 AB, tel. 072 731 2019 alt. niklas.carlsson@are2019.com

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018.