Avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Fondkommission

Colabitoil Sweden AB utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Likviditetsgarantin kommer att inledas i samband med bolagets planerade notering på AktieTorget den 12 december 2017.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Colabitoils aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

För ytterligare information gällande uppdraget om likviditetsgaranti, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Colabitoil Sweden AB, vänligen kontakta:
Jan Nordlöf, VD
Telefon: 072-333 70 77
E-post: jan.nordlof@colabitoil.com