Delårsrapporter

Colabitoils räkenskapsår är kalenderår från och med 2014.
Räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till 31 december.