Fabrik Norrsundet

Colabitoil har som målsättning att bygga en storskalig produktionsanläggning för framställning av HVO100, förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Idag har vi en pilotanläggning för HVO100 och upprättar under fjärde kvartalet 2018 en pilotanläggning för förnybar bensin och förnybart flygbränsle.