Lennart Sjögren

Styrelseledamot

Om

Lennart Sjögren är civilingenjör och driver eget konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad. Sjögren är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat och även vice ordförande i föreningen BioDrivMitt. Härutöver har Sjögren varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt ingått i styrelserna för bland annat Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter AB och Gavlegårdarna AB.

Född
1954

Invald
2014

Utbildning

Civilingenjör, KTH, Sektionen för lantmäteri, examen 1977

Övriga uppdrag
Styrelseordförande ULI Service AB,  Styrelseledamot Hedvigslund Event AB, Hästen kooperativ hyresgästförening, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, Älvdala byggemenskap kooperativ hyresrättsförening

Tidigare uppdrag
Gavle Pause Gävle AB, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

Aktieinnehav
35 500

Optionsinnehav
0