Antonio Martinez

Om

Anonio Martinez har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och av bolagsstyrning. Martinez är idag verksam på Hammersta Fastigheter AB. Hammersta Fastigheter AB bygger för egen förvaltning kontor, industri och bostäder.

Invald

2016

Född

1960

Utbildning

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data.

STI, Stockholms Tekniska Institut

 

Övriga uppdrag

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB,

Styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB

Tidigare uppdrag

Styrelsesuppleant Aspön Fastigheter AB

Aktieinnehav

11 000

Optionsinnehav 0