Konkurrenter

Förnybart flygbränsle

Förnybart flygbränsle befinner sig i introduktionsfasen i produktlivscykeln. I nuläget finns det således inte många konkurrenter på marknaden i Sverige. Värt att notera är dock att Preem och flygbolaget SAS under 2018 tecknat avtal om produktion av förnybart flygbränsle. Avsiktsförklaringen innebär att parterna kommer att samarbeta för att gemensamt säkerställa tillverkning av biojet/biobränsle. Faller samarbetet väl ut har Preem och SAS för avsikt att avtala om framtida och långsiktiga leveranskontrakt avseende förnybart flygbränsle. Detta gör Preem till den primära konkurrenten till Colabitoil.

Förnybar bensin

Liksom förnybart flygbränsle, befinner sig den förnybara bensinen i introduktionsfasen av produktlivscykeln. Den primära konkurrenten i kategorin är Preem som tillverkar Preem Evolution Bensin- ett drivmedel som till viss del innehåller förnybara råvaror. Eftersom Colabitoil är en av de första aktörerna på marknaden kan vi ta del av de pionjärfördelar som följer. Bolaget är inte bara med och formar marknaden i Sverige, utan även utomlands!

HVO100

På marknaden för HVO100 konkurrerar Colabitoil med ett antal större aktörer såsom Preem och OKQ8. De säljer egenproducerad HVO100; Preem Evolution Diesel och Diesel Bio HVO. Ett par mindre aktörer, Energifabriken och Ecobränsle, saluför liksom Colabitoil HVO100 från Neste.