Marknadsöversikt

Drivmedelsbranschen står inför stora förändringar och efterfrågan på förnyelsebara drivmedel ökar för varje dag som går. Det centrala målet för EU:s klimatpolitik är att nå nollutsläpp senast 2100. De direktiv som används för att uppnå detta mål är EU:s mobilitetspaket som reglerar utsläppsnivåerna för nya bilmotorer, samt Energidirektivet och Bränslekvalitetsdirektivet, som behandlar växthusgasutsläppen från drivmedel. De senare två fastställer två huvudmål för en 10% bränsle från förnybara energikällor 2020 och ett mål för minskning av växthusgasutsläpp för transportsektorn på 6% år 2020 från 2010 års nivåer. Inom EU:s RED II är det övergripande målet för förnybara energikällor (RES) att förbrukningen av drivmedel skall innehålla 32% förnybara energikällor före 2030. Alla länder inom EU utvecklar nationella program som bygger på dessa direktiv, som gemensamt driver transportsektorn mot en större blandning av bränslen från förnybara källor. Sverige har i dagsläget högst målsättning gällande fossilfria drivmedel vilket vi på Colabitoil välkomnar!