Om Colabitoil

Colabitoil Sweden AB (publ) grundades 2013 med en vision att bidra till ett bättre samhälle genom att utveckla, producera och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Idag arbetar vi med HVO100, förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige. Sedan 2017 är bolaget noterat på Spotlight Stock Market (COLAB).

Vår vision

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att producera samt tillhandahålla fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter.

Vår mission

Med fokus på miljönytta, kundnytta och affärsnytta ska vi leda utvecklingen för ett fossilfritt samhälle.