Policy

Colabitoil värnar om din personliga integritet. Nedan finner ni vår dataskyddspolicy samt allmänna villkor. På Colabitoil tar vi hanteringen av personuppgifter på allvar och det är av stor vikt för oss att du är medveten om och känner dig trygg men hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddspolicy
Vår  dataskyddspolicy är uppdaterad enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) och förklarar hur Colabitoil samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad avser den information vi hanterar
Den information som vi hanterar är nödvändig för att vi ska kunna ha en affärsrelation med er och den består av person – och kontaktuppgifter, betalningsinformation, geografiskt information samt informationer om de produkter och erbjudanden du har tillhandahållits från oss.  Uppgifterna har hämtats i samband med att du blev kund oss samt efter hand du köpt våra produkter.

Syfte med att vi hanterar dina personuppgifter
Genom att vi hanterar ovan nämn information kan vi erbjuda en god affärsrelation med dig. Genom att du är kund hos oss kan du köpa våra tjänster och ta del av våra erbjudanden. Vi behöver även lagra informationen för att upprätthålla god redovisning och följa bokföringslagen samt tillhandahålla viss information för olika myndigheter.

Vilka vi kan komma att dela informationen med
Vi kan komma att dela informationen till myndigheter samt våra externa leverantörer som tillhandahåller oss programvaror där vår kunddata förekommer. Samtliga externa leverantörer som har möjlighet att se era uppgifter har vi upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal. I de fall vi skulle anlita extern leverantör för leverans kan vi komma att dela den information som behövs för att leveransen ska kunna genomföras.

Hur länge vi kommer spara dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer enbart sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra våra affärsmässiga förbindelser gentemot dig samt utifrån lagstadgade lagringstider enligt bokföringslagen och andra myndigheter.

Dina rättigheter

  • Du kan begära att få ta del av vilka personuppgifter vi har om dig samt få dem rättade eller raderade genom att kontakta oss.
  • Du kan anmäla om du inte vill förekomma i Colabitoils utskick för direktreklam eller erbjudanden.
  • Du kan lämna klagomål om Colabitoils hantering av dina personuppgifter direkt till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

 Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud@colabitoil.com eller 0771 – 10 10 40