Bättre ekonomi

“Vi har bytt ut fossil diesel i alla våra fordon. Med den förbättrade prestanda som HVO100 medför har vi minskat kostnaderna för drivmedel med upp till 15 procent. Med vår årskonsumtion av drivmedel innebär det en markant förändring.”

Kommunalt renhållningsbolag