Billigare service

"Med HVO100 har vi fått längre serviceintervaller jämfört med när vi körde med fossil diesel och första generationens biodrivmedel FAME och RME. Detta på grund av att HVO100 är en homogen produkt som inte ger några igenslammade filter."