Cirkulär ekonomi

Vi arbetar konstant med att ta tillvara på energi som annars skulle gått till spillo. Produkten Neste MY Förnybar Diesel är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror och restprodukter.