Renare arbetsmiljö

Det är viktigt för oss att de som kommer i kontakt med våra drivmedel har en bra arbetsmiljö. Produkten Neste MY Förnybar Diesel™ är fri från svavel, syre och aromatiska föreningar.