Viktig information om tillgång på HVO och reduktionsplikten från 1 juli 2018

 Colabitoil har i nytt avtal säkrat fortsatta leveranser av förnybar diesel HVO från världens största producent Neste. Vi utvecklar samarbetet ytterligare och säkrar därmed leveranser av HVO100 till både befintliga och nya kunder.

Colabitoil saluför primärt ren förnybar diesel HVO (HVO100) till både direktkunder och i egna tankanläggningar. Tillsammans med Neste som marknadspartner kommer vi att fortsätta utveckla den höga ambitionsnivå som hjälper våra befintlig och nya kunder att nå sina miljömål på kort och lång sikt. Rena biodrivmedel som HVO100 har fortsatt befrielse från energi- och koldioxidskatt till 2020.

Reduktionsplikten och det nya avtalet med Neste innebär att vi fortsätter att expander marknaden för HVO100 i egna och andras anläggningar.

VAD HÄNDER 1 JULI?
Den svenska drivmedelsmarknaden står inför stora förändringar efter 1:a juli 2018. Då införs reduktionsplikten som syftar till att göra Sverige fossilfritt 2045. Hela drivmedelsmarknaden går då
från frivillig inblandning av förnybara drivmedel baserade på skattebefriade bioprodukter till obligatorisk inblandning med full skatt och sanktionsavgifter som påföljd. Detta är ett lagkrav och en statlig pålaga
och inget som drivmedelsbranschen infört.

Reduktionsplikten betyder att fossila drivmedel ska ha en reduktion (minskning) av växthusgasutsläppen med 19,3%. Det innebär i praktiken cirka 25% iblandning av biodrivmedel i diesel. På så sätt får hela Sverige en förbättrad dieselprodukt, men samtidigt blir tillgången på biodrivmedel begränsad.

VAD INNEBÄR FÖRÄNDRINGARNA FÖR MIG SOM KUND?
Colabitoil har med det nya leveransavtalet säkerställt att du som kund fortsatt kommer att kunna ha HVO100 i tanken och fortsatt kan säkra en hög växthusgasreduktion och minimal miljöpåverkan.

Som företagskund hos Colabitoil stärker du därmed din position som leverantör till dina kunder och kravställare. Genom att fortsatt kunna leverera HVO100 får du ökat förtroende och konkurrenskraft.

I våra tankstationer forsätter vi att leverera och utöka antalet lägen med HVO100. för att alla ska få möjlighet att ha marknadens mest gröna produkt i tanken.

För de kunder som fortfarande handlar fossil diesel av oss eller i någon av våra stationer, innebär det att ni kommer efter 1:a juli kommer att få en dieselprodukt som uppfyller kraven för reduktionsplikt.

LÄS MER OM REDUKTIONSPLIKTEN:
Energimyndigheten:        www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/reduktionsplikt
SPBI:                                   http://spbi.se/blog/2017/11/23/faktakommentar-reduktionsplikten
Sveriges Åkerier:             www.akeri.se/aktuelltarkiv/aktuellt/viktigt-om-reduktionsplikt

För ytterligare information kontakta:
Daniel Arenholm, Kommunikationschef
daniel.arenholm@colabitoil.com eller 0771-18 59 65