Delårsrapport Q3 2017

Ökad omsättning och fortsatt expansion

Juli – september 2017

  • Nettoomsättning 100 MSEK (20).
  • Förändring nettoomsättning +395%
  • Soliditet 53%
  • Förberedelser inför notering AktieTorget.
  • Förvärv av Hällberg & Son Åkeri AB den 1 juli.
  • Fortsatt stark organisk tillväxt.
  • Intäkter och resultat i linje med förväntan.

Januari – september 2017

  • Nettoomsättning Q1-Q3 193 MSEK (38).
  • Förändring nettoomsättning +376%