Delårsrapport Q1 2017

  • Solitt kvartal med resultat i linje med finansiella mål
  • Nettoomsättningen landade på 44 ,4 miljoner kronor
  • Förändringen av nettoomsättning blev +3290%
  • Soliditet +3%* Fortsatt tillväxt genom investeringar
  • Tillväxt över linjen med en växande marknad
  • Resultatenligt finansiella mål
  • Försäljningsvolym 4 284 m3